Zuurstof voor jouw organisatie

Al meer dan 30 jaar mag ik, samen met mijn bevlogen collega’s, organisaties en merken helpen om te werken aan hun identiteit, hun koers en hun toekomst. Ofwel de ziel, de intrinsieke kracht en de betekenis van de organisatie. Als psycholoog ben ik in dit vak gerold en gaandeweg ben ik me gaan verbazen en verwonderen over hoe weinig kennis van menselijk gedrag er dagelijks en consequent wordt toegepast in organisaties. Ondanks alle beschikbare inzichten in de menselijke psyché en het brein.

Veel organisaties lijken moeite te hebben met het begrijpen van wat mensen écht motiveert, hoe teams effectief kunnen samenwerken en hoe ziekte en uitval van medewerkers kan worden voorkomen. Hoge percentages van medewerkers die niet bevlogen zijn en het toenemende ziekteverzuim zijn tekenen dat er iets fundamenteels misgaat.

De belangrijkste oorzaak van dit probleem is de langdurige focus op efficiency en mechanisering in organisaties, vooral sinds de industriële revolutie. De nadruk op rationaliteit, controle en technologische vooruitgang heeft geleid tot een gebrek aan aandacht voor menselijkheid, waarden en zingeving. De invloed van de derde industriële revolutie en de opkomst van bedrijfskundeconcepten als bijvoorbeeld operational excellence, hebben bijgedragen aan een mechanische benadering van organisaties.

Ondanks de vooruitgang die deze ontwikkelingen ons hebben gebracht, zijn we op een aantal terreinen doorgeschoten en lijkt het er steeds meer op dat we de balans tussen rationaliteit en menselijkheid willen herstellen. Vooral de laatste twee decennia is dat gebeurd onder impuls van moderne denkers zoals Simon Sinek (The Golden Circle: Start with WHY), Brené Brown (The Power of Vulnerability), Frederic Laloux (Reinventing Organizations) en Wouter Hart (Verdraaide organisaties). De bewustwording is er, het verlangen bij leiders om het anders te doen ook. Er is alleen nog veel onwennigheid, onzekerheid om de vertrouwde kennis en practices (gericht op beheersing en controle) los te laten en nieuw gedrag te ontwikkelen.

De bijna dagelijkse verwondering en soms verontwaardiging dat in heel veel organisaties nog steeds de modellen van gedragsverandering uit de cognitieve psychologie en de bedrijfskunde uit de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw worden gebruikt, hebben mij gemotiveerd tot het schrijven van een boek over ‘de vijf sleutels voor duurzame gedragsverandering’. In het boek, dat begin 2024 verschijnt, beschrijf ik een aantal concrete voorbeelden van de uitdagingen waar organisaties mee worstelen. Onder andere het vertalen van visie naar concrete gedragsverandering en het loslaten van de behoefte aan controle ten gunste van talentontwikkeling en autonomie.

De kern van het boek introduceert het concept van ‘zuurstof’ voor organisaties als metafoor voor de brandstof die nodig is om goed te functioneren. Geïnspireerd door de behoefte van organisaties om dapper en gemotiveerd aan de slag te gaan met mensgerichte verandering, hebben we met onze ervaring, gedrevenheid en expertise de ‘vijf sleutels van duurzame gedragsverandering’ geformuleerd (Human Dynamics Changekeys).

De ‘vijf sleutels van gedragsverandering’ worden al door tientallen organisaties consequent toegepast en telkens weer worden we aangenaam verrast door hoe makkelijk mensen het gedachtegoed in de praktijk kunnen gebruiken en er baat bij hebben om de beoogde verandering daadwerkelijk te realiseren. Voor sommigen is het 5 Changekeys-model een handige checklist of toetssteen geworden, voor anderen een instrument om te anticiperen of uit te zoomen en voor nog weer anderen een bron van inspiratie om verandering op een energieke en effectieve manier te agenderen.

Ben jij er klaar voor om een ‘nieuw tijdperk van leiderschap’ te ontgrendelen? En te leren hoe je loskomt van verouderde modellen en een werkomgeving cultiveert die gedijt op zelfbewustzijn, passie en positieve impact? Neem dan contact met me op, ik onthul graag in een persoonlijk gesprek deze ‘vijf sleutels van duurzame gedragsverandering’.

Gerelateerd

5 min Ties

Even voorstellen: Ties Wilke

Mijn naam is Ties Wilke, getrouwd met Janey en vader van twee dochters en een zoon, Annelie, Lusia

Lees meer

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer