Visie

Werken vanuit verlangen en een bevlogen visie. De sleutel naar impact in deze tijd ligt in het slim combineren van kennis: nieuw en oud. Niet zomaar kennis die in de klassieke leiderschapsopleidingen voorhanden en ‘gelegitimeerd’, maar nieuwe, onontgonnen en onverwacht relevante kennis. Kennis die, in deze context met elkaar gedeeld, nieuwe perspectieven biedt om burning issues van mensen en organisaties anders aan te pakken.

Visie

Business by Desire

Bij het LUNAR Institute werken we vanuit de filosofie van Business by Desire. Want wij geloven dat het werken vanuit verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) organisaties, teams en personen sterker, energieker en impactvoller maakt.

Wij geloven dat de werkelijke impact ontstaat wanneer juist het vuur in organisaties en mensen wordt aangewakkerd en het werken vanuit bevlogenheid leidend is.

Binnen LUNAR bouwen we de leerplannen op vanuit 4 thema’s:

 

Bovenstaande thema’s komen voort uit gesprekken met meer dan honderd leiders, free minds in business, over hun leerhonger en burning issues. Deze thema’s vormen het fundament van waaruit we de programma’s opbouwen. Hiermee combineren we de nieuwste kennis en inzichten met eeuwenoude wijsheid.

Futurise®

Om inzicht in gedrag en behoeftes in de maatschappij in een verklarend perspectief te plaatsen zowel nu als voor in de toekomst maken we regelmatig gebruik van het trendmodel Futurise®. We hebben ruim 40 jaar onderzoek gedaan naar gedrag in de maatschappij en hebben een telkens terugkerende golfbeweging ontdekt. Met al die kennis en ervaring hebben we ons eigen trendmodel ontwikkeld: Futurise®. Lees hier meer.