Visie & Werkwijze

Werken vanuit verlangen en een bevlogen visie. De sleutel naar impact in deze tijd ligt in het slim combineren van kennis: nieuw en oud. Niet zomaar kennis die in de klassieke leiderschapsopleidingen voorhanden en ‘gelegitimeerd’, maar nieuwe, onontgonnen en onverwacht relevante kennis. Kennis die, in deze context met elkaar gedeeld, nieuwe perspectieven biedt om burning issues van mensen en organisaties anders aan te pakken.

Visie & Werkwijze

Business by Desire

Bij het LUNAR Institute werken we vanuit de filosofie van Business by Desire. Want wij geloven dat het werken vanuit verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) organisaties, teams en personen sterker, energieker en impactvoller maakt.

Wij geloven dat de werkelijke impact ontstaat wanneer juist het vuur in organisaties en mensen wordt aangewakkerd en het werken vanuit bevlogenheid leidend is.

Binnen LUNAR bouwen we de leerplannen op vanuit 4 thema’s:

 

Bovenstaande thema’s komen voort uit gesprekken met meer dan honderd leiders, free minds in business, over hun leerhonger en burning issues. Deze thema’s vormen het fundament van waaruit we de programma’s opbouwen. Hiermee combineren we de nieuwste kennis en inzichten met eeuwenoude wijsheid.

Futurise®

Om inzicht in gedrag en behoeftes in de maatschappij in een verklarend perspectief te plaatsen zowel nu als voor in de toekomst maken we regelmatig gebruik van het trendmodel Futurise®. We hebben ruim 40 jaar onderzoek gedaan naar gedrag in de maatschappij en hebben een telkens terugkerende golfbeweging ontdekt. Met al die kennis en ervaring hebben we ons eigen trendmodel ontwikkeld: Futurise®. Lees hier meer.

Fresh Forward

Om succesvol te zijn is het van belang dat dit verlangen zowel intern als extern gevoeld en geleefd wordt. Daarom zijn leiderschaps- en teamontwikkeling enerzijds en visie- en strategieontwikkeling anderzijds onze werkgebieden. Dat eerste doen we binnen de LUNAR Community of Free Minds en voor het tweede doen we dit vanuit Fresh Forward. Lees hier meer over Fresh Forward..

HUMANIFICATION

Humanification is de filosofie van het vermenselijken van organisaties. Het nieuwe organisatieperspectief voor de leiders, changemakers en architecten van de toekomst.

We bevinden ons in een decennium van constante verandering. Toekomstperspectieven en strategieën hebben te kampen met steeds meer onzekerheden. Tegelijkertijd stabiliseert de productiviteit en is de betrokkenheid van medewerkers schrikbarend laag. In Nederland voelt slechts 9% zich betrokken bij zijn of haar werk. Mensen zitten vast in hun baan, voelen zich een radartje in een systeem en hebben het gevoel zichzelf niet volledig te kunnen laten zien.

Leiders en organisaties lijken ook hun verbinding met de buitenwereld te verliezen. Mensen hebben geen vertrouwen in de authenticiteit en de oprechte betrokkenheid van leiders en organisaties bij de wereld waarin ze opereren. Dat wat aan de buitenkant wordt beloofd, wordt aan de binnenkant niet beleefd. En dat voel je.

Deze constant veranderende wereld vraagt om een nieuwe mentaliteit van beweeglijkheid. Een mentaliteit waarbij welzijn, verbinding en aanpassingsvermogen centraal staan.

Humanification is die nieuwe mentaliteit. Een mentaliteit die het opgesloten menselijke potentieel van de organisatie ontsluit (human design) en hiermee de business impact in de maatschappij vergroot (strategic design). Dat begint bij een gezamenlijk verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) wat zich vanuit leiderschap, mentaliteit en gedrag verder vertaalt in drie inhoudelijke gebieden: (1) wellbeing, (2) wholeness en (3) change mentality.