Waar zit je mee?

Wat als? Wat als corona er niet was nu. Gevaccineerd, naar de achtergrond verdwenen, vervaagd. Wat zou je team of organisatie dan het hardste nodig hebben? Wat zou je hen gunnen? Meer plezier, meer gemak misschien? Gewoon weer even die kop koffie. Samen. De angel eruit. Die gesprekken voeren die zo hard nodig zijn.

De afgelopen weken hoor ik klanten vertellen over de vermoeidheid die in hun teams optreedt. Ondanks de enorme drive en strijdvaardigheid die er is, is er soms ook vlakte. Een bepaalde sleur. Er is behoefte aan perspectief. Er is behoefte aan écht contact maken, (weer) oog hebben voor de ander. Die behoefte is er altijd, maar deze is nu sterker dan ooit aanwezig. Meer kleur, meer reliëf, meer diepte.

Maar…. gewoontedieren die we zijn, wat doen we? We vertragen. We wachten tot we weer live mogen. We werken hard eendimensionaal door, maar verwaarlozen soms de andere kant: onszelf, onze mentale veerkracht en fitheid, de verbinding met onszelf en anderen. Herkenbaar?

 

Dieperliggende dynamiek

Verbinding is een gegeven. Het is er. No matter what. Maar soms helpt een ‘praatplaat’ om toch net even een ander gesprek te voeren. Om te ‘re-energizen’ en vanuit een ander perspectief naar jezelf en je werk te kijken. Het Human Design Canvas van LUNAR Institute is daarin voor mij een goede kapstok. Het canvas geeft inzicht in het gedrag, de mentaliteit en de omgangsvormen in je organisatie. Het laat toe om aan de slag te gaan met de dieperliggende dynamiek van het gedrag van individuen, samenwerkende teams en de gehele context (de organisatie en de buitenwereld). Op een toegankelijke manier maak je stappen, schud je de boel op, heb je plezier en voer je gesprekken die je niet eerder via Teams hebt gevoerd.

 

Een kort inkijkje in het Human Design Canvas

Het IK-canvas gaat over wat je als individu verlangt, wat werken voor jou nuttig en betekenisvol maakt, je purpose en bijdrage, waar jij energie en voldoening van krijgt. Hierbij hoort ook het bewust worden en begrijpen van:

  • Jouw energie-balans (verticale dimensie: wat doe je vanuit verlangen en bevlogenheid, hoeveel ruimte heb je hiervoor, en wat doe je vanuit risicomijding, angst of routine)
    en begrijpen
  • Wat je nodig hebt om goed te presteren en om in verbinding te zijn met anderen (horizontale dimensie)

De basis voor mentale fitheid- en dus flow – bestaat uit het begrijpen van je talenten, je motivatie en je waarden om tot goede afspraken met jezelf komen.

Het TEAM-canvas gaat over de mentale fitheid van een team en heeft dezelfde gedragsdimensies, maar dan op het niveau van het team:

  • De verticale dimensie: hoe zit het met de energie, het verlangen van het team, en in hoeverre ervaart het team tegenwerking of hinder van allerlei systemen of regels? Zijn de talenten, vaardigheden en hulpmiddelen in verhouding tot wat van het team verwacht wordt? Laat het team zich (onbewust) leiden door angst? In hoeverre is er ruimte voor kwetsbaarheid en feedback, om jezelf te zijn en ieders talent en ontwikkeling aan te spreken?
  • De horizontale dimensie: is het team in staat om goed te presteren en wat is ervoor nodig om dit te optimaliseren of in stand te houden? Hoe is de verbinding onderling en met de rest van de organisatie en de ambities/verwachtingen? Is er sprake van gemopper of slachtoffergedrag, ‘wij-zij’ denken?

Het derde onderdeel is het ORGANISATIE-canvas: de gehele organisatie, haar strategie en ambitie, inclusief de samenhang met de buitenwereld. Het is niet alleen bepalend voor wat we ‘vroeger’ cultuur noemden, maar voor de algehele fitheid – en dus kracht en wendbaarheid – van de organisatie.

De afgelopen periode heb ik mogen ervaren hoe simpel en toegankelijk verbinding en diepgang ook online te vinden is. Een oproep aan allen: het vlakke eraf, pit erin, power! Of juist uit de drive van elke dag en even samen verstillen, rusten, verbinden.

Waar zit je mee? Vertel het ons en elkaar!

 

Hilversum, 18 februari 2021

Elian Swinkels – New Alchemist
elian@lunarinstitute.com | 06-83227988

Gerelateerd

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer

5 min

Opgejaagde leiders en bedrijfskundige onzin

Het valt me steeds meer op dat de meeste leidinggevenden die ik ontmoet, haast hebben, ongeduldig zijn, de

Lees meer