Visie

De sleutel naar impact in deze tijd ligt in het slim combineren van kennis: nieuw en oud. Niet zomaar kennis die in de klassieke leiderschapsopleidingen voorhanden en ‘gelegitimeerd’ is, maar nieuwe, onontgonnen en onverwacht relevante kennis die, in deze context met elkaar gedeeld, nieuwe perspectieven biedt om burning issues van mensen en organisaties anders aan te pakken.

Visie

Binnen LUNAR bouwen we de leerplannen op vanuit 4 thema’s:

De thema’s komen voort uit gesprekken met meer dan honderd leiders, free minds in business, over hun leerhonger en burning issues. Deze thema’s vormen het fundament van waaruit we de programma’s opbouwen. Hierin combineren de nieuwste kennis en inzichten met eeuwenoude wijsheid.