Privacy Policy

Privacy Policy

LUNAR Institute is onderdeel van Fresh Forward, ingeschreven in het Handelsregister (nummer 32087857) en gevestigd aan de Larenseweg 279, 1222 HJ Hilversum. LUNAR zal uw persoonsgegevens verwerken volgens de privacyverklaring van Fresh Forward.

Fresh Forward vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarom wordt in deze verklaring vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, wordt het verzamelen van de persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden, vragen we uw toestemming waar dat vereist is, geven we uw gegevens niet door aan derden tenzij dit nodig is om de dienst te kunnen leveren, of als dit wettelijk verplicht is, en worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeert Fresh Forward hoe om wordt gegaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 1 Gebruik persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de diensten en specifiek de app van Fresh Forward dient een persoonlijk account te worden aangemaakt. Voor dit account is de registratie van een e-mailadres en wachtwoord verplicht. Het registreren van uw telefoonnummer is optioneel. Uw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden: uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt om uw account te beveiligen en om u gebruik te kunnen laten maken van de diensten in de app.

Artikel 2 Verstrekking aan derden
Fresh Forward verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de diensten in de app, of dit wettelijk verplicht is, of als u daar toestemming voor hebt gegeven. Voor de levering van de diensten in de app maakt Fresh Forward gebruik van de diensten van andere dienstverleners die optreden als bewerker. Met deze dienstverleners sluit Fresh Forward een verwerkersovereenkomst af, zodat zij de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 3 Beveilingsmaatregelen
Fresh Forward neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik of verwerking en toegang voor onbevoegden te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van wachtwoorden en codering en versleutelen van gegevens. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang van de gegevens is afgeschermd, en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Persoonsgegevens worden door Fresh Forward bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in artikel 1 genoemd zijn, tenzij de wet verplicht om gegevens langer te bewaren.

Artikel 4 Controle over uw gegevens
U heeft het recht om u verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en kunt Fresh Forward te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of te wijzigen.

U kunt voor vragen, klachten, en/of suggesties contact opnemen met Fresh Forward via de volgende kanalen:

  • per mail via info@freshforward.com
  • per telefoon via +31 35 5488111
  • ook kunt u Fresh Forward bezoeken aan de Larenseweg 279, 1222 HJ Hilversum