Persbericht: Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid

Persbericht: Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid

Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid – helft Nederlandse bevolking ontevreden over rol bedrijven

Hilversum, 25 augustus 2020 – De huidige crisis vraagt om ander, meer maatschappelijk betrokken, leiderschap in het bedrijfsleven. Dat blijkt onder meer uit een recent onderzoek [1] dat LUNAR Institute deed in samenwerking met Motivaction.

Maar liefst 50% van de ondervraagden is van mening dat het bedrijfsleven onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het aanpakken van de issues en uitdagingen van deze tijd: gezondheid, veiligheid, normen en waarden, samenhang en economisch herstel. Naast een aanpak vanuit de politiek, overheid en burgers zelf, verlangen de ondervraagden actief leiderschap vanuit bedrijven om op deze terreinen voorop te lopen. Wanneer komt de Nederlandse CEO eindelijk in actie?

In januari 2020 [2] daagde Feike Sijbesma (voormalig CEO DSM) het bedrijfsleven al uit: “Bedrijven die niets bijdragen aan de samenleving, moeten zich afvragen of ze nog wel bestaansrecht hebben”. Inmiddels moeten we vaststellen dat de helft van de Nederlandse bevolking ook klaar is met bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen. En het valt te vrezen dat bedrijven zich door de huidige crisis in de komende tijd nog meer op zichzelf gaan richten, in plaats van op de samenleving waarin en waarmee ze hun toekomst veilig moeten stellen. CEO’s lijken in een reflex vooral te kijken naar het strikte eigen belang op de korte termijn. Jempi Moens (directeur LUNAR Institute): “Duurzaamheid, social impact, innovatie, empathisch leiderschap en diversiteit worden wellicht weggezet als ‘nice to have’, terwijl dit juist de zaken zijn die je bestaansrecht kunnen definiëren. De onmacht om hiermee te breken lijkt groot. Toch is dat van levensbelang. Voor de samenleving in het algemeen, maar ook voor de bedrijven.”

Deze tijd vraagt om leiders die een goede balans vinden tussen de paradoxen en tegenstellingen van deze tijd: korte-termijn-targets of lange-termijn-purpose, maatschappelijke belangen of economische doelen, krachtig sturen of (de steeds meer thuiswerkende) mensen ruimte geven, veilig volgen of juist voorop lopen bij de vormgeving van ‘het nieuwe normaal’.

LUNAR Institute wil CEO’s hierin bijstaan d.m.v. de LUNAR Deep Dive on Leadership & Change. Op woensdag 4 en donderdag 5 november spreken onder meer Feike Sijbesma (voormalig CEO DSM), Greet Prins (o.a. voorzitter Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg), Ynzo van Zanten (Chief Evangelist Tony’s Chocolonely), Jeroen Smit (Auteur/onderzoeksjournalist), Pien de Ruig (bestuurslid Voedselbanken Nederland), Erik Schoppen (merkexpert, gedragsonderzoeker & neurowetenschapper) en Ignaas Devisch (professor Filosofie & Ethiek Universiteit Gent). Zij zullen ingaan op deze belangrijkste leiderschapsparadoxen.

Het vinden van wegen naar voren, meer onderling begrip, zijn volgens de respondenten (47%) de belangrijkste instrumenten en eigenschappen die nodig zijn om goed met de uitdagingen van deze tijd om te kunnen gaan. Daarnaast vindt 34% dat ‘meer aandacht voor elkaar’ een belangrijk middel is om de uitdagingen te lijf te gaan. Dit zegt veel over het soort leiderschap dat van de politiek en het bedrijfsleven verlangd wordt. Bottom-up, teambuilding, verbinding, empathie, motiverend op inhoud en niet op autoriteit. Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse samenleving verwacht dat CEO’s stappen gaan zetten op het terrein van sociaal, innovatief en maatschappelijk betrokken leiderschap. Langer wachten kan schadelijk worden voor zowel de samenleving, alsook voor de bedrijven zelf.

 


[1] Online uitgevoerd in juli 2020 onder een representatieve steekpoef van 1.047 personen in de leeftijd van 15-70 jaar
[2] 10 januari 2020, NRC

Gerelateerd

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer

5 min

Opgejaagde leiders en bedrijfskundige onzin

Het valt me steeds meer op dat de meeste leidinggevenden die ik ontmoet, haast hebben, ongeduldig zijn, de

Lees meer