Van strategie naar de organisatie in beweging

Van strategie naar de organisatie in beweging

‘Culture eats strategy for breakfast’

Cruciaal bij organisatietransities is op het juiste moment de mensen in je organisatie te inspireren op de nieuwe strategie. En hun bevlogenheid te activeren. Gebeurt dat niet of te laat, dan sterft de ‘purpose’ een stille dood en blijft de strategie een mooi document op papier.

Ons startpunt

De ‘mechanische’ principes van verandering (overtuigend communiceren, implementeren en uitrollen) zijn grotendeels achterhaald en hebben hun werking verloren.

Bij LUNAR maken we een directe koppeling tussen organisatiedoelen (strategie/purpose) en ontwikkeling van het menselijk potentieel (talent, intrinsieke motivatie en gedrag). Wij helpen organisaties hun strategie te vertalen naar leiderschap, gedrag en mentaliteit

Bij LUNAR maken we daarom een directe koppeling tussen het strategisch design (je purpose en de strategische ambities) en het human design: de mentaliteit en gedrag, het leiderschap en de energie (mentale fitheid, veranderkracht) die nodig zijn om de organisatie in beweging te brengen en duurzaam te veranderen.

We verbinden een visie, ambitie of purpose (het externe spel) met de motivatie, het gedrag en de mentaliteit van de mensen in de organisatie (het interne spel). Zo ontstaat energie, intrinsieke motivatie, daadkracht en de gewenste gedragsverandering.

 

Onze werkwijze

De sleutel naar gedragsverandering

Elke organisatie is uniek. Elke transitie is uniek. Samen ontwikkelen we een programma dat naadloos aansluit bij jouw organisatie-uitdaging. Onze programma’s zijn opgebouwd vanuit onderstaande drie uitgangspunten, omdat wij geloven dat deze cruciaal zijn om gedragsverandering tot stand te brengen:

De intrinsieke kracht/motivatie van mensen
Dit gaat over je bevlogen en verbonden voelen met de purpose, verantwoordelijkheid nemen, etc.

Creativiteit
‘Je weet niet wat je nog niet weet’. Dit gaat over toegang krijgen tot nieuwe, onontgonnen of onverwacht relevante kennis. Dit kan gaan over kennis uit de praktijk, oude wijsheden of juist de nieuwste inzichten uit de positieve psychologie en neurowetenschap.

Het lustprincipe in leren en gedragsverandering
Dit gaat over werken vanuit verlangen en vanuit de vrijheid om al je talenten in te zetten.

Human Design Canvas

Onze bril om naar gedragsverandering vraagstukken in organisaties te kijken

Bij LUNAR Institute werken we met het Human Design Canvas: een canvas dat inzicht geeft in het gedrag, de mentaliteit en de omgangsvormen in een organisatie.

Het canvas laat toe om aan de slag te gaan met de dieperliggende dynamiek van het gedrag van individuen, samenwerkende teams en de gehele context (de organisatie en de buitenwereld).

Het canvas maakt het ook mogelijk om via een scan de mentaliteit en de gedragsdynamiek te meten.

Onze programma's

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze programma’s op het gebied van Organisatie- en teamontwikkeling?

 

Neem contact op met Claire Bijl via Claire@lunarinstitute.com of bel haar op 035 – 54 88 111.

 

 of neem contact op met Elian Swinkels via Elian@lunarinstitute.com of bel haar op 035 – 54 88 111