Open modules

Persoonlijke leiderschap programma’s voor jonge talenten, senior managers en directeuren. Je kunt je aanmelden voor deze programma’s op basis van je persoonlijke leerbehoeften.

Gedurende het jaar kunnen programma’s op basis van recente ontwikkelingen worden toegevoegd. Op onze website vind je de meest recente programma’s en data. Bekijk hieronder de programma's die nu worden aangeboden.

Open modules

Aanbod programma's 2021

22 sep 21

De impact van de veranderende wereld en de toekomst

Inzichten vanuit verschillende perspectieven: van geopolitieke machtsverhoudingen tot technologie, innovatie en disruptie, filosofie en ethiek, psychologie en leiderschap, economie en futurologie.

Lees meer

11 okt 21

Vitaliteit, vermenselijking en persoonlijke effectiviteit

Vanuit een persoonlijk perspectief en ontwikkeling (regie over je eigen leven en welzijn), maar ook in de context van de organisatie (medewerkers, vitaliteit op het werk) en de maatschappij.

Lees meer

2 dec 21

Masterclass mensgericht leiderschap, met impact!

Een masterclass over Leiderschap op basis van menselijke waarden met Jempi Moens en Gabriël Anthonio.

Lees meer

Aanbod 2022

22 mrt 22

Gilde Programma 2022

Het LUNAR Gilde-programma: Een krachtig en diep verrijkend leadership-programma voor young executives. Én een rijke voedingsbodem bieden voor C-level-leiders om hun mentale legacy te delen met de volgende generatie leiders.

Lees meer

30 jun 21

LUNAR Impact

Programma’s voor nieuwsgierige leiders, die positief en ondernemend met verandering en vooruitgang willen omgaan

Lees meer

GILDE-PROGRAMMA

Het Gilde-programma is een compacte, avontuurlijke leerreis waarin senior- en young executives uit diverse sectoren met elkaar een bijzondere ervaring meemaken, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Door te leren van elkaars vragen, inzichten en ervaringen, maar ook van elkaars moeilijkheden en dilemma’s. Geholpen en geïnspireerd door slimme en wijze vakmensen, wetenschappers en coaches. Niet de usual suspects die je tegenkomt in de meeste topopleidingen, maar de vrije denkers en doeners van deze tijd. Het is een resultaatgericht programma waarbij elke deelnemer werkt aan zijn of haar persoonlijke opbrengst, leiderschapcanvas en zijn of haar persoonlijke doelen en plannen formuleert of aanscherpt.  

Het idee voor de leergang is gebaseerd op de principes van de Collegia, de Romeinse voorloper van de Gilden en natuurlijk op de traditie van de Gilden zelf. 250 jaar geleden was de Lunar Society een van de moderne genootschappen, die de denkers en architecten van de nieuwe tijd bij elkaar bracht om kennis en wijsheid uit te wisselen en om te leren van en met elkaar. Deze oeroude traditie willen we nieuw leven inblazen. Met de leiders van nu die zich bezig willen houden met de vooruitgang en daarbij willen blijven sleutelen aan hun eigen ontwikkeling en bijdrage. 

 

Voor de senior executives

Wijsheid komt met de jaren. Met de ervaring, met de worstelingen, met de hoogte- en dieptepunten. En nu is het bijna tijd. Tijd voor de volgende stap, voor een nieuwe uitdaging in een andere rol, voor je pensioen misschien? En misschien ook… weet je zelf eigenlijk wel goed wanneer het tijd is, heb je daar zelf voldoende zicht op?

Je hebt prachtige organisatie(s) geleid, unieke prestaties geleverd en bent door schade en schande wijs geworden. Dit is een uniek moment in je carrière voor zelfreflectie en om je wijsheid te delen en door te geven aan de volgende generatie leiders. Jouw mental legacy voor de nieuwe talenten in je organisatie of daarbuiten die er vol vuur voor willen gaan. En dan niet vanuit hiërarchie of ‘opa of oma vertelt’, maar vanuit de metafoor van de oude gilden. Vanuit leermeesterschap en wederzijds respect jonge leiders mentaal goed toerusten op het krachtenveld waar je als persoon in je leiderschap mee te maken kan krijgen.

 

Voor de young executives

Wijsheid komt met de jaren. Met de ervaring, met de worstelingen, met de hoogte-en dieptepunten. Je hebt al een mooie weg afgelegd, maar je wil jezelf nog verder ontwikkelen en je leiderschap aanscherpen en verdiepen. Je hebt zo je eigen inspiratiebronnen en manieren gevonden om te blijven sleutelen aan jezelf en de zaag scherp te houden, maar het is soms ook een worsteling. Af en toe zou je wensen dat je al wijzer was of een paar stappen kon overslaan. Of nog beter: nu al kunnen werken met de inzichten en de wijsheid die je normaal pas aan het einde van je carrière hebt.

Het LUNAR-programma bied je een diepgaande interactieve leerervaring met senior executives die hun kennis en wijsheid willen delen en doorgeven. Nieuwsgierige en ervaren leiders die niet alleen kennis willen delen, maar daarnaast ook nieuwsgierig zijn naar de vragen en inspiratie van mensen die op eenzelfde pad lopen, maar zo’n 20-25 jaar jonger zijn. In gesprek, niet vanuit hiërarchie of ‘opa of oma vertelt’, maar vanuit de metafoor van de oude gilden. Vanuit leermeesterschap, wederzijds respect en nieuwsgierigheid naar elkaar toe. En dat in het gezelschap van andere young executives die ook aan hun leiderschap, purpose en toekomst willen werken.

 

“Voor mij is het Gilde-programma een unieke mogelijkheid om in een open sfeer en uit eerste hand inzichten en ervaringen mee te krijgen van topprofessionals die zich hiervoor in een werksituatie minder snel volledig open zullen stellen. Daarnaast is het voor mij ook een kans om mijn eigen visie in deze open setting te toetsen bij deze doorgewinterde mensen en zo ook voor hun meerwaarde en persoonlijke groei te kunnen realiseren. Dit alles vanuit een nieuwsgierige basishouding en een drive om morgen beter te willen zijn dan dat ik vandaag ben.”
Nick Uitdewilligen – PLUS Retail

 

Wat biedt het programma:

Voor de senior executives  

 • Diepgaande reflectie en interactie rond de eigen journey tot nu toe. Rondom thema’s als: gouden inzichten, groeifactoren, misstappen en fouten, gemiste kansen, dilemma’s, zingeving, privé-werk- balans, ethische vraagstukken en keuzes, glorieuze en moeilijke periodes en de inzichten.
 • Wat wil je vanuit mentorship delen en doorgeven? Bewust, maar ook wat van waarde is en
  waar je je nog niet bewust van was.
 • De toekomst: waar ben ik naar op weg? Welk perspectief heb ik of wil ik creëren?
  Reflectie op dit verlangen en de onderliggende drijfveren; waar heb ik nog niet over nagedacht? Hoe kan ik dit perspectief verrijken door de interactie met peers en young executives?

 

Voor de young executives  

 • Diepgaande reflectie op je eigen drijfveren, talenten, purpose, ambitie en leiderschap:
  Wat begrijp en beheers je al goed? Waarin wil je jezelf verder ontwikkelen?
  Welke dilemma’s kom je tegen op zoek naar missing links en blindspots?
 • Waar ben jij benieuwd naar? Wat zijn de vragen die jij altijd had willen stellen aan de senior executives? Welke waarde kan jij toevoegen als het gaat om hun toekomst en legacy?
 • Jouw toekomst: Hoe ziet jouw droom er uit en wat is jouw verlangen? Wat is jouw perspectief?
  Wat denk je hierbij nodig te hebben of verder te willen ontwikkelen?

SOLIDE, DIEPGAAND, AVONTUURLIJK en grensverleggend

Het programma bouwt inhoudelijk op:

 • Kennis en expertise van de met LUNAR verbonden auteurs, wetenschappers en professionals, waaronder Ad van Nieuwpoort, Guy van Liemt, Jonathan Holslag, Jeroen Smit, Ignaas Devisch, Talitha Muusse, Leo Bormans, Marjon Bohré en Gabriël Anthonio. Mensen die waarde, diepgang en verrassende perspectieven toevoegen 
 • Leren van bijzondere ervaringen en ontmoetingen in andere ‘werelden’ (kunst & cultuur, topsport…) 
 • LUNAR’s expertise op het vlak van leiderschapsontwikkeling, het omgaan met dilemma’s en paradoxen en het werken vanuit vermenselijking, verlangen en mentale fitheid 
 • LUNAR’s kennis en expertise inzake de tijdgeest en de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij (Futurise®-model) en de impact hiervan op organisaties, gedrag en leiderschap

 

Vorm van het programma

 • De trainers/coaches van LUNAR Institute werken met creatieve methoden en gesprekstechnieken, gebaseerd op kennis uit de positieve psychologie, gedragspsychologie en neurowetenschappen, gericht op zelfreflectie, verinnerlijking en duurzame gedragsverandering. 
 • Het leren is deels cognitief (overdracht van kennis en inzichten), maar vooral gericht op persoonlijk ervaren en doen. Plus het creëren van diepgang door interactie, openheid, nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid. 
 • Geen klassieke ‘klasjes’ met een inleider voor de groep of de geëigende trainingsaccommodaties, maar altijd op verrassende locaties en met bijzondere, soms magische ontmoetingen die je nooit meer vergeet. 
 • Geen lange lijst ‘verplichte’ literatuur, maar zelf in gesprek en aan de slag met auteurs, onderzoekers en vakmensen.

 

Voor wie

het programma is bedoeld voor:

Circa 8 senior executives/directeuren die zich bewust en geïnspireerd willen voorbereiden op een overgang in hun loopbaan, door reflectie op hun leerervaringen, hun legacy en hun toekomst. 

Circa 8 young executives/directeuren die hun eigen ontwikkeling willen verrijken met de ervaringen en inzichten van de Senior Executives en zo een rijker perspectief ontwikkelen om met hun eigen vragen en dilemma’s om te gaan. 

Beide groepen nemen aan het gehele programma deel; soms zijn er afzonderlijke werksessies voor beide groepen. Voor de senior executives die dat wensen is er een mogelijke rol weggelegd (als mentor, coach, inleider…) in volgende edities van het Gilde-programma

 

 

Modules:

Het programma is opgebouwd uit 4 modules.

Module 1: Ik-canvas en verdieping van je vragen, verlangens en dilemma’s (1 dag) 

 • Setting de scene: kennismaking, verwachtingen, uitleg werkwijze en verantwoordelijkheid, introductie Gilde Reisdagboek en Persoonlijke Opbrengst
 • Stap 1 in het Ik-canvas en meesterschap, interactieve workshop over talenten, drijfveren, waarden en persoonlijke stijl (werksessie) 
 • Reflectie en interactie over verleden-heden-toekomst en je hoofdvraag of -dilemma en verlangen (werksessie) 
 • Introductie leven vanuit Kernkracht en zelfvertrouwen 
 • Afsluiting met bijzondere ervaring/spreker 
 • Tussen module 1 en 2 kan elke deelnemer een persoonlijk reflectiegesprek aanvragen met een LUNAR-coach naar keuze 

 

Module 2: De wereld waarin we leven en je eigen ambities, verwachtingen en rollen (avond & 2 dagen) 

 • Bewustwording van de tijd waarin we leven + de toekomst (met diverse inleiders) 
 • De nieuwste kennis en inzichten over gedrag van leiders + doorvertaling en persoonlijke vragen en reflectie (werksessie) 
 • In gesprek met 2 bijzondere dinergasten 
 • In aparte werksessies voor senior en young executives: verdieping van inzichten, relevante thema’s en vragen, lessons learned, dilemma’s en terugkoppeling.
 • Voor de seniors, 1-op-1-gesprekken/coaching verwerking van de inzichten in het persoonlijke Ik-canvas met de belangrijkste vragen, verlangens, wat je wil doorgeven, dilemma’s, plek der moeite en betekenisgevers
 • Verrijking met bijzondere ervaringen en ontmoetingen op diverse locaties (leren van andere perspectieven en ‘werelden’) 

 

Module 3: Verbreden en verrijken van je perspectief als mens en leider (avond & 2 dagen)

 • Leren van intergenerationeel werken (inleiding) 
 • Belang van kracht en mentale fitheid (inleiding en werksessie) 
 • Flourishing Leadership en vermenselijking: intro en werksessie 
 • Bijzonder diner in de natuur 
 • Het rendement van geluk (inleiding en werksessie) 
 • Aanvullen van het Ik-canvas 
 • Nieuwe inspiratie om te groeien als leider (op pad) 
 • Aan de slag met 1 persoonlijk experiment 

 

Module 4: Verdiepen en verrijken persoonlijk inzichten (1 dag) 

 • Delen ervaringen experiment 
 • Verlangen en persoonlijke doelen + stappenplan (werksessie) 
 • Verdieping in duo’s en verrijking met de LUNAR-coaches 
 • Senior executives presenteren hun Persoonlijke Opbrengst aan de groep, young executives presenteren hun Persoonlijk Masterplan

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Ik wil meer informatie ontvangen over het Gilde programma