IMPACT PROGRAMMA

VERTICAL LEADERSHIP PUR SANG

IMPACT PROGRAMMA

LUNAR IMPACT-PROGRAMMA

LUNAR Impact-programma

Het LUNAR impact-programma is een leiderschapsprogramma voor directeuren die positief en ondernemend met verandering en vooruitgang willen omgaan en op zoek zijn naar nieuwe verbindingen en kennis.

Vertical leadership development

In een tijd van voortdurende verandering wordt het vinden van kennis die leiders vooruitbrengt steeds uitdagender. De huidige snel evoluerende omstandigheden vergen meer dan het consolideren van horizontale kennis; ze vragen om verticale ontwikkeling in denkvermogen. LUNAR richt zich met het Impact-programma dan ook op vertical leadership development, waarbij de nadruk ligt op het vermogen om op meer complexe, systemische, strategische en onderling afhankelijke manieren te denken. En daardoor wijzere en snellere beslissingen te maken. In tegenstelling tot traditionele leiderschapsontwikkeling, biedt dit programma vernieuwende, uitdagende ervaringen die leiders in staat stellen complexiteit te omarmen en wijzere beslissingen te nemen in een steeds complexere wereld.

Kennis samenbrengen

In het LUNAR Impact-programma brengen we die kennis en inzichten op een avontuurlijke manier samen. Onze thema’s bieden toegang tot kennis die volop in ontwikkeling is en nog maar in beperkte mate wordt toegepast in organisaties. En die naar onze overtuiging cruciale kennis bevatten om te groeien als leider. Denk aan de nieuwste inzichten en toepassingen uit de positieve psychologie, neurowetenschappen, moderne filosofie en mensgerichte technologie. In dit onconventionele programma van anderhalf jaar en 5 modules, staat ervaringsgericht leren, diepgang, het toepassen en eigen maken van de inzichten centraal.

De LUNAR Society

Naar het voorbeeld van de oude LUNAR Society ontmoet je elkaar vanuit een honger naar nieuwe kennis, inspiratie en ervaringen. Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling en op het vergroten van de positieve impact van leiders. Met altijd aandacht voor de toepasbaarheid in je werk en je organisatie.

Vanuit energie, verlangen en een vleugje rebellie verkennen we met een groep van 12 andere CEO’s, directeuren, bestuurders en ondernemers, de randen van de veranderende wereld, en dat mag soms best een beetje schuren. We proeven, verdiepen, verrijken en gaan met elkaar in gesprek op the edge of the unknown. Frisse inspiratie, samen avontuurlijk leren en concreet werken aan je ontwikkeling als leider.

Voor wie?

LUNAR Impact is voor slimme denkers en nieuwsgierige leiders die verandering en vooruitgang omarmen. Voor pioniers, bouwers, aanjagers, op zoek naar nieuwe kennis, nieuwe verbindingen en toepasbare inzichten voor zichzelf en hun organisatie.

Het programma

 • 5 modules van 2½ dag, verspreid over 18 maanden.
 • 12 CEO’s, directeuren, bestuurders en ondernemers.
 • Geen klassieke ‘klasjes’ of standaard trainingsaccommodaties, maar altijd op verrassende locaties en met bijzondere, soms magische ontmoetingen die je nooit meer vergeet.
 • Kennis en expertise van wetenschappers en professionals. Meestal niet de usual suspects, maar frisse denkers die waarde en diepgang en andere perspectieven kunnen toevoegen.
 • Gericht op persoonlijk ervaren en doen met als doel het creëren van diepgang door interactie, openheid, nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid.
 • Creatieve methoden en gesprekstechnieken, gebaseerd op kennis uit de positieve psychologie, gedragspsychologie en neurowetenschappen, gericht op zelfreflectie, verinnerlijking en duurzame gedragsverandering.
 • Expertise op het vlak van werken vanuit verlangen, intrinsieke motivatie en betekenis en hoe dit vorm te geven in je eigen gedrag.
 • Kennis en expertise over de tijdgeest en de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij (Futurise®-model) en de impact hiervan op organisaties, gedrag en leiderschap.
 • Verrassende inspiratie, perspectieven, ervaringen en plekken, die nieuwe elementen toevoegen en dit programma maken tot een avontuurlijke ontdekkingstocht met elkaar.

De vijf modules

 • Module A: de wereld, de maatschappij een de toekomst in kaart, inclusief paradoxen, dilemma’s en nieuwe perspectieven
 • Module B: Van sustainable naar transformational leadership – aan de slag met de bouwstenen van hedendaags leiderschap
 • Module C: Persoonlijke effectiviteit en mentaal welzijn
 • Module D: Vermenselijking van economie en organisaties: een nieuwe mentaliteit van werken en organiseren
 • Module E: Free Minds in business: de kracht van magie en wijsheid

Investering

De totale investering voor deelname aan alle vijf modules van het Impact-programma bedraagt € 20.000. Dit is inclusief materialen en f&b, en exclusief hotelovernachtingen en btw.

Meer info of contact?

Direct aanmelden?

Meld je hier aan:

 

Bekijk hieronder de reactie van deelnemers