Ginny Nijman

Ginny Nijman

Ginny Nijman – Aansteker

Al zo lang als ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door groepsdynamiek en de cruciale rol van persoonlijk leiderschap daarin. Ik ben overtuigd van het feit dat ‘soft skills’ eigenlijk de essentie vormen van ‘keihard’ resultaat, en dus onmisbaar zijn.

In mijn begeleiding van organisaties/teams, identificeer ik patronen in samenwerking en analyseer ik hoe deze patronen het gewenste resultaat kunnen bevorderen of belemmeren. Deelnemers ervaren deze inzichten als waardevol en tonen enthousiasme om er actief mee aan de slag te gaan. Als ‘aansteker’ deel ik concrete tools en praktische tips, die direct toepasbaar zijn, waardoor ik het vuur aanwakker om samen effectiever te werken. Tegelijkertijd gaan we dieper in op de onderliggende dynamieken, wat ons in staat stelt het vuur blijvend te voeden.

De rode draad in mijn werk is al 30 jaar het doorgronden van menselijk gedrag. Eerst, gedurende 20 jaar, als innovatiemanager en vervolgens de laatste 10 jaar als organisatie-ontwikkelaar.

In mijn aanpak hanteer ik het motto ‘Wees jezelf en pas je aan’. Dit dient als leidraad voor het bevorderen van authenticiteit en aanpassingsvermogen in een zakelijke context.

Voor contact met Ginny Nijman, mail Ginny@lunarinstitute.com