GILDE-PROGRAMMA

SHAPING LEGACY AND FUTURE

8 apr 21

Data nog in te plannen

LOCATIE: Centraal in Nederland


PRIJS: Future Captain of Industry, inclusief mentoring – 6 dgn: € 10.000. C-level- leiders € 7.500 prijzen excl. btw

GILDE-PROGRAMMA

WAT IS HET LUNAR GILDE-PROGRAMMA?

De Romeinen kenden al een soort voorloper van de Gilde, de Collegia. Het waren toen al groepen van mensen met dezelfde interesses of belangen (bv. handelaren), die kennis en ervaring met elkaar wilden uitwisselen.

Vanaf de Middeleeuwen ontstonden er steeds meer Gilden, meestal rond beroepsgroepen. De Lunar Society was 250 jaar geleden een van de modernere genootschappen die rond thema’s als vooruitgang en toekomst mensen uit verschillende disciplines (wetenschap, ondernemerschap, kunst, filosofie, uitvinders) samenbracht. De leden van de Lunar Society werden gezien als de architecten van de nieuwe tijd (de industriële revolutie).

In het LUNAR Gilde-programma willen we deze oeroude Gilde-traditie nieuw leven inblazen. Want ook leiderschap is tegenwoordig een vak en dus veel meer dan een functie.

Voor wie?

Voor de senior executives

Wijsheid komt met de jaren. Met de ervaring, met de worstelingen, met de hoogte- en dieptepunten. En nu is het bijna tijd. Tijd voor de volgende stap, voor een nieuwe uitdaging in een andere rol, voor je pensioen misschien? En misschien ook… weet je zelf eigenlijk wel goed wanneer het tijd is, heb je daar zelf voldoende zicht op?

Je hebt prachtige organisatie(s) geleid, unieke prestaties geleverd en bent door schade en schande wijs geworden. Dit is een uniek moment in je carrière voor zelfreflectie en om je wijsheid te delen en door te geven aan de volgende generatie leiders. Jouw mental legacy voor de nieuwe talenten in je organisatie of daarbuiten die er vol vuur voor willen gaan. En dan niet vanuit hiërarchie of ‘opa of oma vertelt’, maar vanuit de metafoor van de oude gilden. Vanuit leermeesterschap en wederzijds respect jonge leiders mentaal goed toerusten op het krachtenveld waar je als persoon in je leiderschap mee te maken kan krijgen.

 

Voor de young executives

Wijsheid komt met de jaren. Met de ervaring, met de worstelingen, met de hoogte-en dieptepunten. Je hebt al een mooie weg afgelegd, maar je wil jezelf nog verder ontwikkelen en je leiderschap aanscherpen en verdiepen. Je hebt zo je eigen inspiratiebronnen en manieren gevonden om te blijven sleutelen aan jezelf en de zaag scherp te houden, maar het is soms ook een worsteling. Af en toe zou je wensen dat je al wijzer was of een paar stappen kon overslaan. Of nog beter: nu al kunnen werken met de inzichten en de wijsheid die je normaal pas aan het einde van je carrière hebt.

Het LUNAR-programma bied je een diepgaande interactieve leerervaring met senior executives die hun kennis en wijsheid willen delen en doorgeven. Nieuwsgierige en ervaren leiders die niet alleen kennis willen delen, maar daarnaast ook nieuwsgierig zijn naar de vragen en inspiratie van mensen die op eenzelfde pad lopen, maar zo’n 20-25 jaar jonger zijn. In gesprek, niet vanuit hiërarchie of ‘opa of oma vertelt’, maar vanuit de metafoor van de oude gilden. Vanuit leermeesterschap, wederzijds respect en nieuwsgierigheid naar elkaar toe. En dat in het gezelschap van andere young executives die ook aan hun leiderschap, purpose en toekomst willen werken.

SOLIDE, DIEPGAAND, CRISPY EN AVONTUURLIJK

Het programma bouwt op:

 • Kennis en expertise van de met LUNAR verbonden auteurs, wetenschappers en professionals, waaronder Ad van Nieuwpoort, Jeroen Smit, Jonathan Holslag, Ignaas Devisch, Rick Pastoor, Talitha Muusse, Guy van Liemt, Theo Compernolle, Leo Bormans en vele anderen. Meestal niet de usual suspects, maar mensen die waarde en diepgang en andere perspectieven kunnen toevoegen.
 • LUNAR’s expertise op het vlak van werken vanuit verlangen, intrinsieke motivatie en betekenis en hoe dit vorm te geven in je eigen gedrag.
 • LUNAR‘s kennis en expertise inzake de tijdgeest en de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij (Futurise®-model) en de impact hiervan op organisaties, gedrag en leiderschap.
 • Verrassende inspiratie, perspectieven, ervaringen en plekken, die nieuwe elementen toevoegen en dit programma maken tot een avontuurlijke ontdekkingstocht met elkaar.

CONTOUREN PROGRAMMA

OPBOUW

 • Rondom verschillende thema’s doe je inzicht en inspiratie op rondom leiderschap en de wereld die verandert. In een programma van meerdere modules ga je met circa 10-12 andere young executives op reis. Elke module heeft een eigen thema, waarin nieuwe wijsheden van de C-level-leiders worden gedeeld.
  We denken nu aan 3 keer 2 dagen.
 • Werkvormen: plenair, in kleinere groepen, met externe sprekers uit de wetenschap, interne sprekers (C-level-leiders), met mogelijk tussentijdse intervisiesessies door de C-level-leiders met de young executives.
 • De bijeenkomst vindt plaats op verrassende, intieme, verfrissende locaties (in Nederland).

ROLLEN

 • LUNAR Institute heeft de lead in de ontwikkeling, het ontwerp en de regie in het programma.
 • Vanuit co-creatie ontwikkelen we het programma met C-level-leiders. Zij doen mee als spreker – in ieder geval
  de eerste editie van het programma – met als ambitie om in latere edities ook hun wijsheid te delen. Daarnaast rekruteren deze leiders twee of drie future captains of industry van hun eigen organisatie of netwerk om deel te nemen aan het programma.

AMBITIE EN STAPPEN

AMBITIE

De ambitie is helder: een krachtig en diep verrijkend leadership-programma voor dé young executives. Én een rijke voedingsbodem bieden voor C-level-leiders om hun mentale legacy te delen met de volgende generatie leiders.

 

Stappen

Eerste stap in dit proces is om de contouren van het programma met elkaar helder te krijgen. We ontwikkelen dit programma graag samen.

De stappen:

 • Gezamenlijkheid in het doel en ambitie van het Gilde-programma
 • Bouwstenen en contouren van het programma bepalen
 • Eerste handreiking en inspiratie op de handelingsperspectieven en mogelijkheden die er voor je liggen.

Contact

Neem contact met ons op bij interesse:

 

 

Gerelateerd

Meer items
26 Nov 20

Welzijn op de werkvloer

Een interactieve intieme sessie voor deelnemers van de Leadership Circle op 17 of 26 november.

Lees meer

17 Nov 20

Welzijn op de werkvloer

Een interactieve intieme sessie voor deelnemers van de Leadership Circle op 17 of 26 november.

Lees meer

11 Dec 20

LUNAR Livestream Leadership Circle

Een livestream met Jempi Moens en Niels Hansen. Om 15.00 uur gaan we in gesprek, praat je mee?

Lees meer