Ethiek in leiderschap

Ethiek in leiderschap

“Vroeger was alles beter”

Was vroeger echt alles beter of keken we anders en hanteerden we een ander moreel kompas? Wat gisteren als acceptabel gold kan vandaag als onethisch worden gezien.

We kijken terug op een inspirerende community-sessie. Gerard Dielessen en Jempi Moens gaven een verfrissende kijk op leiderschap en ethisch gedrag.

Gerard Dielessen deelde waardevolle inzichten vanuit zijn rijke ervaring als leidinggevende bij NOS en NOC*NSF. Hij deelde persoonlijke ervaringen en levendige verhalen over zijn doortastende aanpak in lastige situaties. Voorbeelden waar alle aanwezigen mooie lessen uit wisten te trekken.

Na de boeiende aftrap door Jempi en Gerard, hebben we met verschillende directeuren uit uiteenlopende organisaties, een filosofisch gesprek gevoerd over het cruciale belang van authentieke dialogen. Ethische vraagstukken zijn in elke branche aan de orde, en de impact ervan kan enorm zijn voor organisaties én stakeholders.

Als CEO’s en leiders spelen jullie een sleutelrol in het tonen van het juiste voorbeeld als het gaat om ethisch gedrag. Het hanteren van een open en duidelijk moreel kompas, samen met heldere communicatie over ethische verwachtingen, is van vitaal belang. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin ethische kwesties proactief worden besproken en aangepakt, nog voordat ze uitgroeien tot grotere problemen.

Samenwerking en open communicatie zijn de bouwstenen van een dergelijke open cultuur. Door medewerkers aan te moedigen om ethische dilemma’s te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, vergroot je de betrokkenheid en bevorder je een gezonde bedrijfscultuur. Dit heeft niet alleen positieve effecten op de tevredenheid en productiviteit van medewerkers, maar versterkt ook de organisatie als geheel.

Tijdens onze bijeenkomst beseften we dat ethische normen evolueren. Het onderstreept het belang van voortdurende reflectie en aanpassing. Wat gisteren als acceptabel gold, kan vandaag als onethisch worden gezien. Leiders, blijf alert op deze verschuivingen en pas jullie ethische normen aan aan de tijdsgeest. Collega’s Niels en Anika schreven onlangs een report over de ontwikkelingen op het gebied van veranderende normen en waarden in de tijdgeest dat je hier kunt downloaden.

Het is bemoedigend te constateren dat alle deelnemers streven naar positieve verandering en het belang erkennen van échte gesprekken. Laten we gezamenlijk blijven streven naar een ethisch kompas dat onze organisaties en maatschappij versterkt en positief beïnvloedt. Samen bouwen we aan een ethisch sterke toekomst! 🚀 #EthiekInLeiderschap

Gerelateerd

5 min Ties

Even voorstellen: Ties Wilke

Mijn naam is Ties Wilke, getrouwd met Janey en vader van twee dochters en een zoon, Annelie, Lusia

Lees meer

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer