Cultuur- en transformatieprogramma's

Cultuur- en transformatieprogramma's

“We hebben van alles geprobeerd om onze mensen op een andere manier te laten samenwerken, maar door bijvoorbeeld drukte en korte termijnfocus knallen we maar door op de oude bekende manier.”

Aan de slag met een 'leading coalition'

Je hebt als organisatie een purpose en je wil dat deze landt in je organisatie. Samen doelgericht aan de slag vanuit de nieuwe visie. Je wil de intrinsieke motivatie van je medewerkers activeren, zodat het menselijk potentieel in de organisatie echt los komt.

We starten altijd met het ‘leiderschapsteam’. Zij zijn degene die de transitie moeten dragen, voorleven en ondersteunen. Vervolgens gaan we aan de slag met een leading coalition uit de organisatie: mensen die vanuit energie bij willen dragen aan de verandering, vanuit diverse lagen in de organisatie (uitvoerend, change agents, directie, etc.), variërend van 50 – 1.000 man.

Doel van dit programma is:

  • Het activeren van de bevlogenheid en eigenaarschap ten aanzien van de nieuwe purpose op verschillende niveaus in de organisatie
  • Inzicht krijgen in stimulerende en belemmerende dynamieken in de organisatie om de purpose te realiseren
  • Concreet maken wat dit betekent voor je eigen gedrag en mentaliteit

Wil je eens van gedachten wisselen?

“De inhoud van onze purpose en strategie staat. Maar dat is pas het begin. Hoe ga ik nu aan de slag met mijn mensen?”

Herkenbaar? Helpt het je om hier eens met ons over van gedachten te wisselen?

Neem contact op met Elian Swinkels via Elian@lunarinstitute.com of  bel haar op 06 – 54 88 111