Besluitvorming in de praktijk: Snelheid versus Betrokkenheid

Besluitvorming in de praktijk: Snelheid versus Betrokkenheid

Een veelgehoorde wens binnen organisaties met wie wij vanuit LUNAR Institute mogen werken, is het brengen van meer snelheid. Meer snelheid in besluitvorming, in het doorvoeren van een verandering, in het vertonen van (nieuw) gedrag dat past bij de gewenste koers. Het streven naar snelheid is begrijpelijk in een snel veranderende wereld. Alleen in de praktijk komt het er vaak neer dat snelheid gelijk is aan langs elkaar heen werken en elkaar opjagen. We gaan uit verbinding.

 

Onderzoek naar groepsdynamiek en besluitvorming

Binnen LUNAR Institute zijn we overtuigd van de noodzaak van verbinding voor effectief samenwerken. Daarnaast geloven we in de kracht van ervaringsgericht leren en passen dat ook op onszelf toe.

Daarom ben ik al enige tijdonderdeel van een ‘lerende groep’. Het doel van onze lerende groep is om inzicht te krijgen in de dynamiek die zich voordoet binnen groepen in het algemeen en hoe dit het nemen van besluiten beïnvloedt. We streven ernaar groepsdynamiek te doorgronden en om effectieve strategieën te ontwikkelen voor gezamenlijke besluitvorming, waarbij alle perspectieven en meningen worden meegenomen. De inzichten die ik hier opdoe, neem ik mee in de trajecten die ik begeleid.

Elke keer valt het me weer op hoe lastig het blijkt te zijn om snel gedragen besluiten te nemen. Regelmatig komen we erachter dat we op een onderdeel consensus hebben, maar op een ander onderdeel ook niet. En wat doe je dan?

Hoewel de verleiding groot is om knopen door te hakken, merk ik keer op keer dat dit op de lange termijn vaak niet de meest effectieve aanpak is. Wat wel werkt is mijn behoefte aan snelheid loslaten, echt luisteren naar de ander vanuit verbinding, het erkennen van verschillende perspectieven en het faciliteren van constructieve discussies. Dit vereist geduld, en de bereidheid je te verdiepen in de mening van de ander.

 

Even naar jou…

 

De verleiding om knopen door te hakken

Als business leader kan het verleidelijk zijn om toe te geven aan je behoefte aan snelheid in besluitvorming. Bedenk echter, dat snelheid vaak zorgt voor het uitverbinding gaan en dat besluitvorming werkt als communicerende vaten. Hoe meer tijd je vooraf besteedt aan het nemen van een gedragen besluit, hoe minder tijd je achteraf kwijt bent aan het communiceren erover. En vice versa: als je een besluit neemt zonder inspraak vooraf, ben je achteraf gegarandeerd meer tijd kwijt aan het uitleggen waarom de ingeslagen weg de beste is. Bovendien wordt de betrokkenheid van medewerkers significant verhoogd op het moment dat ze onderdeel zijn van de besluitvorming. Dit draagt bij aan een soepelere implementatie van verandering.

 

De afweging: snelheid of betrokkenheid

De vraag die je je dus moet stellen is: wat heeft je voorkeur? Vooraf of achteraf versnellen? Wil je snelheid in de besluitvorming, dan zult je achteraf meer tijd moeten besteden aan het uitleggen van het besluit en het verhogen van de betrokkenheid erbij. Kies je ervoor om vooraf meer tijd te investeren in afstemming en betrokkenheid, dan zal dat aanvankelijk vertragen, maar daarna kan je doorpakken. In onze trajecten werken we aan het verstevigen van de verbinding tussen mensen. Daar waar die verbinding heel stevig is, maken mensen uiteindelijk meer snelheid.

 

De sleutel naar succes

Als business leader is het aan jou om deze afweging telkens opnieuw te maken en de juiste balans te vinden voor jouw organisatie tussen snelheid en betrokkenheid. Een ding is zeker, jouw sleutel is naar succes is ‘verbinding’.

 

Wil je meer leren over effectieve besluitvorming en leiderschap in een snel veranderende wereld? Neem dan contact met me op en ontdek hoe LUNAR Institute jouw leiderschap naar het next level kan brengen.

 

Gerelateerd

5 min Ties

Even voorstellen: Ties Wilke

Mijn naam is Ties Wilke, getrouwd met Janey en vader van twee dochters en een zoon, Annelie, Lusia

Lees meer

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer