Arbeid in transitie – Hoe mens en technologie samen kunnen werken

Een onderzoeksrapport door denktank Denkwerk

Arbeid in transitie – Hoe mens en technologie samen kunnen werken

We bevinden ons in de overgang naar een nieuw type samenleving. Een dynamische, nieuwe samenleving, waarin onder andere onze manier van werken, communiceren en samen-zijn opgeschud wordt en om herijking vraagt.

Moeten we ons op de arbeidsmarkt zorgen maken over teveel technologische ontwikkeling en automatisering? Hoe zorgen we ervoor dat mensen de benodigde nieuwe vaardigheden aanleren? Wat is de waarde nog van een diploma en werk? Hoe vinden we voldoende gekwalificeerde mensen?

DenkWerk, een denktank van jonge ondernemers, een hoogleraar, een hoge ambtenaar en ervaren bestuurders als voormalig minister en AkzoNobel-topman Hans Wijers en DSM-chef Feike Sijbesma rapporteerden onlangs over hoe technologie de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen:

“De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie: banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Deze nieuwe banen vragen om andere vaardigheden: Zowel digitale-, als complexe menselijke vaardigheden worden belangrijker. Nieuwe banen zijn goed voor de economie, maar er is een tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden.

Het ontstaan en verdwijnen van banen door technologie is niet nieuw. Een nabije toekomst met een krimpende potentiële beroepsbevolking wel. Om in deze situatie mee te kunnen groeien met de nieuwe arbeidsvraag, zal Nederland snel moeten investeren in reskilling en upskilling van de beroepsbevolking.

Alleen wanneer werkgevers en overheid een context creëren waarin het aanpassingsvermogen van het individu centraal kan staan, kan ons menselijk kapitaal meegroeien richting de toekomst.”

Lees er meer over in hun rapport: Arbeid in transitie – Hoe mens en technologie samen kunnen werken

“While there is uncertainty about the speed of these changes, it is clear that the type of jobs that are being created are not the same as those that are being lost.” OECD – TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIES AND JOBS OF THE FUTURE

Gerelateerd

5 min Elian

AI: het rendement van een mensgerichte aanpak

‘Uit onderzoek blijkt dat de grootste hindernis voor de implementatie van AI het niet begrijpen en het niet

Lees meer

5 min Anika

Global Connectors Network

Escapisme, Naturiteit, Strijdlust, Aandacht, Kwaliteit en Samen Sterk. Het zijn de zes Futurise®-trends die we richting 2030 regelmatig

Lees meer