Humanification

Humanification

Filosofie van het vermenselijken van organisaties

Humanification is de filosofie van het vermenselijken van organisaties. Het nieuwe organisatieperspectief voor leiders, changemakers en architecten van de toekomst.

We bevinden ons in een decennium van constante verandering. Toekomstperspectieven en strategieën hebben te kampen met steeds meer onzekerheden. Tegelijkertijd stabiliseert de productiviteit en is de betrokkenheid van medewerkers schrikbarend laag. In Nederland voelt slechts 9% zich betrokken bij zijn of haar werk. Mensen zitten vast in hun baan, voelen zich een radartje in een systeem en hebben het gevoel zichzelf niet volledig te kunnen laten zien.

Leiders en organisaties lijken ook hun verbinding met de buitenwereld te verliezen. Mensen hebben geen vertrouwen in de authenticiteit en de oprechte betrokkenheid van leiders en organisaties bij de wereld waarin ze opereren. Dat wat aan de buitenkant wordt beloofd, wordt aan de binnenkant niet beleefd. En dat voel je.

Deze constant veranderende wereld vraagt om een nieuwe mentaliteit van beweeglijkheid. Een mentaliteit waarbij welzijn, verbinding en aanpassingsvermogen centraal staan.

Humanification is die nieuwe mentaliteit. Een mentaliteit die het opgesloten menselijke potentieel van de organisatie ontsluit (human design) en hiermee de business impact in de maatschappij vergroot (strategic design). Dat begint bij een gezamenlijk verlangen (een droom, diepe overtuiging of purpose) wat zich vanuit leiderschap, mentaliteit en gedrag verder vertaalt in drie inhoudelijke gebieden: Wellbeing, Wholeness en Change Mentality.

 

Meer weten over Vermenselijking van organisaties?

Wil je meer weten over het ontsluiten van menselijk potentieel binnen jouw organisatie, en daarmee het vergroten van de business en maatschappelijke impact?

Neem dan contact op met Jempi Moens of  bel hem op 035 – 5488111.

Hij gaat graag met je in gesprek.