Filosofie en aanpak

Filosofie en aanpak

Business by Desire

Filosofie

Wij geloven dat mensen en organisaties meer betekenis, impact en toegevoegde waarde creëren als ze vanuit verlangen en positieve energie aan de slag gaan met hun leiderschap en strategie. Dan ontstaat verandering van mentaliteit en gedrag die intrinsiek en duurzaam is.

We zien echter dat in veel organisaties de systemen, routines, managementdashboards en de meer risicomijdende mindset leidend zijn geworden. Het vermijden van risico’s, het in control zijn, het werken volgens de routines wordt onbedoeld belangrijker dan het werken vanuit plezier, verbinding en kracht.

Het is onze ervaring en overtuiging dat werken vanuit bevlogenheid een snellere en impactvollere weg is naar gedragsverandering. Wanneer mensen zelf hun eigen bevlogenheid, eigenaarschap en leiderschap ervaren en activeren, wordt hun (verander-)kracht en motivatie verhoogd.

Let's be human again

Vermenselijking in organisaties

250 jaar industrialisering heeft veel vooruitgang en welvaart opgeleverd. Als mensheid hebben we enorme sprongen gemaakt. We werden steeds sneller, slimmer, efficiënter en zijn meer in control. De machine, en later ook de computer, stonden model voor deze vooruitgang. En ook de mens gingen we steeds meer benaderen als een bestuurbare, rationele en slim inzetbare resource (human resources management).

Aan deze eendimensionale focus op efficiency komt een einde. We zijn de mens weer aan het herontdekken als de belangrijkste energiebron voor gezonde, krachtige en impactvolle organisaties. Dit gaat over talent en bevlogenheid; werken vanuit passie en plezier. We noemen dit principe ook wel vermenselijking van organisaties: het ontsluiten van menselijk potentieel en het daarmee het vergroten van de business en maatschappelijke impact van leiders en organisaties. Het omarmen van het purpose-denken van organisaties was hierin een eerste stap.

Naast de gebruikelijke behoefte aan systemen, efficiency en ratio, plaatst ‘vermenselijking’ de focus op de behoefte aan vertrouwen en échte verbinding. Verantwoordelijk leiderschap gericht op autonomie, mensvaardigheid en organisaties met een positieve maatschappelijke impact.

De uitdaging is om efficiency-denken in balans te brengen met mensgericht leiderschap en met technologische vooruitgang als verrijking, niet als doel op zich.

Onze aanpak

Bedreven in gedragsverandering

Gedragsverandering op gang brengen kent diverse componenten. Enerzijds zit er een functionele component aan. Dit gaat over meer efficiency creëren, systemen optimaliseren, betere afspraken met elkaar maken, problemen sneller signaleren, etc. Tegelijkertijd kent gedragsverandering ook een sterke mentale, intermenselijke component. Dit gaat bijvoorbeeld over onderling vertrouwen, echt luisteren, het beste in jezelf en andere naar boven willen halen, etc.

En juist op die mentale, intermenselijke component van gedragsverandering zijn wij bedreven. We activeren het kompas en daadkracht van leiders en teams (de verbinding tussen hoofd, hart en handen). En tegelijkertijd onderbouwen we wat we doen met de nieuwste inzichten uit de positieve psychologie, neurowetenschap en best practises uit de business. We bieden nieuwe, onontgonnen of onverwacht relevante kennis, die in een andere context met elkaar wordt gedeeld en verrassende perspectieven biedt om als leider of team nog impactvoller samen te werken.

Als LUNAR zijn we persoonlijk in onze samenwerking, werken we vanuit diepgang en wijsheid, en zijn we disruptief in ons denken en doen.

Fresh Forward is als strategiebureau en zusterorganisatie onze partner in onze ontwikkeling en groei in creatieve visie- en strategieontwikkeling.

Verbinding met de toekomst

Futurise®-trendmodel

Omgaan met verandering en vooruitgang gaat ook over zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen. Bij LUNAR werken we daarom met Futurise®. Ons Futurise®-trendmodel geeft diepgaand inzicht in maatschappelijk gedrag, maakt het mogelijk om specifiek gedrag te herkennen en om de onderliggende behoeftes te begrijpen. We kunnen er zelfs de toekomst mee voorspellen, waardoor organisaties in staat zijn om positieve impact op mens en maatschappij te blijven maken in een snel veranderende wereld. Bij ons geen verzameling van losse, op zichzelf staande trends, maar heldere en samenhangende toekomstvisies.

Futurise tijdlijn

We bevinden ons momenteel op een bijzonder moment in de tijd: we verlaten een tijd van bijna 30 jaar waarin een onbewust gevoel van zelfvertrouwen ons gedrag en onze behoeftes beïnvloedde. De komende jaren zijn het de angst en de onzekerheid die onze wereld veranderen. Hoogtijd om hiermee aan de slag te gaan in leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

Wil je meer weten over Futurise®? Op www.futurise.online wordt het model uitgebreid beschreven. We delen daar alle details en achtergronden van het model. En we beschrijven de belangrijkste maatschappelijke trends en thema’s van dit decennium. Bovendien vind je er interessante cases en interviews van initiatieven die naadloos inspelen op de behoeftes van de toekomst.