Community of Free Minds

Bat Bat Bat
scroll down

Ontdek meer

Fish
Tech Tech Tech
Community of Free Minds
Business

Lunar Institute

LUNAR is een opleidingsinstituut en community voor Free Minds, changemakers en architecten van de toekomst. Zulke nieuwsgierige leiders zien overal kansen en zijn positief over verandering en vooruitgang. Voor hen maken we bij LUNAR relevante en niet voor de hand liggende kennis en inspiratie toegankelijk en praktisch toepasbaar.

Binnen LUNAR bieden we drie soorten programmalijnen aan. Persoonlijke ontwikkeling rondom leiderschap met de LUNAR Impact Circles voor CEO’s en directeuren. LUNAR open modules waar je je voor kan aanmelden op basis van je persoonlijke leerbehoeften. En ook LUNAR Incompany programma’s voor teams in organisaties ter bevordering van impact en effectiviteit. Elk programma wordt op maat gemaakt en aangeboden.

De programma’s worden opgebouwd rondom onze thema’s. Persoonlijke en teamontwikkeling dus, vanuit een vrij, ongepolijst, avontuurlijk en tegelijk diepgaand perspectief. Weg van de clichés in leiderschapsontwikkeling. Dat is LUNAR!

Visie & Werkwijze Onze heritage, sinds 1765 Team

ons aanbod

Volledig aanbod
3 jan 22

LUNAR Impact

Programma’s voor nieuwsgierige leiders, die positief en ondernemend met verandering en vooruitgang willen omgaan

Lees meer

WAT IS HET LUNAR GILDE-PROGRAMMA?

Het Gilde-programma is een compacte, avontuurlijke leerreis waarin senior- en young executives uit diverse sectoren met elkaar een bijzondere ervaring meemaken, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Door te leren van elkaars vragen, inzichten en ervaringen, maar ook van elkaars moeilijkheden en dilemma’s. Geholpen en geïnspireerd door slimme en wijze vakmensen, wetenschappers en coaches. Niet de usual suspects die je tegenkomt in de meeste topopleidingen, maar de vrije denkers en doeners van deze tijd. Het is een resultaatgericht programma waarbij elke deelnemer werkt aan zijn of haar persoonlijke opbrengst, leiderschapcanvas en zijn of haar persoonlijke doelen en plannen formuleert of aanscherpt.  

Voor wie en doel

Het LUNAR gilde programma organiseren we voor senior executives & young executives. In verschillende modules gaan ze in gesprek, niet vanuit hiërarchie of ‘opa of oma vertelt’, maar vanuit de metafoor van de oude gilden. Vanuit leermeesterschap, wederzijds respect en nieuwsgierigheid naar elkaar toe.

Circa 8 senior executives/directeuren die zich bewust en geïnspireerd willen voorbereiden op een overgang in hun loopbaan, door reflectie op hun leerervaringen, hun legacy en hun toekomst. 

Circa 8 young executives/directeuren die hun eigen ontwikkeling willen verrijken met de ervaringen en inzichten van de Senior Executives en zo een rijker perspectief ontwikkelen om met hun eigen vragen en dilemma’s om te gaan. 

Beide groepen nemen aan het gehele programma deel; soms zijn er afzonderlijke werksessies voor beide groepen. Voor de senior executives die dat wensen is er een mogelijke rol weggelegd (als mentor, coach, inleider…) in volgende edities van het Gilde-programma

 

Voor Senior executives met veel ervaring, met de worstelingen, met de hoogte- en dieptepunten. Het is tijd voor de volgende stap, voor een nieuwe uitdaging in een andere rol, voor je pensioen misschien? En misschien ook… weet je zelf eigenlijk wel goed wanneer het tijd is, heb je daar zelf voldoende zicht op? Senior executies die vanuit leermeesterschap en wederzijds respect jonge leiders mentaal goed willen toerusten op het krachtenveld waar je als persoon mee te maken kan krijgen en wijsheid willen delen en door geven aan de volgende generatie leiders.

Het programma biedt:

 • Diepgaande reflectie en interactie rond de eigen journey tot nu toe. Rondom thema’s als: gouden inzichten, groeifactoren, misstappen en fouten, gemiste kansen, dilemma’s, zingeving, privé-werk- balans, ethische vraagstukken en keuzes, glorieuze en moeilijke periodes en de inzichten.
 • Wat wil je vanuit mentorship delen en doorgeven? Bewust, maar ook wat van waarde is en
  waar je je nog niet bewust van was.
 • De toekomst: waar ben ik naar op weg? Welk perspectief heb ik of wil ik creëren?
  Reflectie op dit verlangen en de onderliggende drijfveren; waar heb ik nog niet over nagedacht? Hoe kan ik dit perspectief verrijken door de interactie met peers en young executives?

 

Voor Young executives die al een mooie weg hebben afgelegd, maar zich verder willen ontwikkelen en hun leiderschap willen aanscherpen en verdiepen.  Af en toe zou je wensen dat je al wijzer was of een paar stappen kon overslaan. Een diepgaande interactieve leerervaring met senior executives die hun kennis en wijsheid willen delen en doorgeven.

Het programma biedt:

 •  Diepgaande reflectie op je eigen drijfveren, talenten, purpose, ambitie en leiderschap:
  Wat begrijp en beheers je al goed? Waarin wil je jezelf verder ontwikkelen?
  Welke dilemma’s kom je tegen op zoek naar missing links en blindspots?
 • Waar ben jij benieuwd naar? Wat zijn de vragen die jij altijd had willen stellen aan de senior executives? Welke waarde kan jij toevoegen als het gaat om hun toekomst en legacy?
 • Jouw toekomst: Hoe ziet jouw droom er uit en wat is jouw verlangen? Wat is jouw perspectief?
  Wat denk je hierbij nodig te hebben of verder te willen ontwikkelen?

 

“Voor mij is het Gilde-programma een unieke mogelijkheid om in een open sfeer en uit eerste hand inzichten en ervaringen mee te krijgen van topprofessionals die zich hiervoor in een werksituatie minder snel volledig open zullen stellen. Daarnaast is het voor mij ook een kans om mijn eigen visie in deze open setting te toetsen bij deze doorgewinterde mensen en zo ook voor hun meerwaarde en persoonlijke groei te kunnen realiseren. Dit alles vanuit een nieuwsgierige basishouding en een drive om morgen beter te willen zijn dan dat ik vandaag ben.”
Nick Uitdewilligen – PLUS Retail

 

Modules

Modules:

De inhoud van de modules staat hier uitgebreid beschreven.

 • Module 1: Ik-canvas en verdieping van je vragen, verlangens en dilemma’s (1 dag)3 juni
 • Module 2: De wereld waarin we leven en je eigen ambities, verwachtingen en rollen (avond & 2 dagen)23, 24 en 25 juni (vanaf 16.30 uur  op dag 1 inclusief 2 avondprogramma’s tot 16.00 uur op dag 3)
 • Module 3: Verbreden en verrijken van je perspectief als mens en leider (avond & 2 dagen)
  6, 7 en 8 september (vanaf 16.30 uur  op dag 1 inclusief 2 avondprogramma’s tot 16.00 uur op dag 3)
 • Module 4: Verdiepen en verrijken persoonlijk inzichten (1 dag)
  4: 27 september

 

In 2022 staat het GILDE programma op onderstaande dagen gepland:

 • Module 1: Ik-canvas en verdieping van je vragen, verlangens en dilemma’s (1 dag) 22 maart 2022
 • Module 2: De wereld waarin we leven en je eigen ambities, verwachtingen en rollen (avond & 2 dagen)12, 13 en 14 april 2022 (vanaf 16.30 uur  op dag 1 inclusief 2 avondprogramma’s tot 16.00 uur op dag 3)
 • Module 3: Verbreden en verrijken van je perspectief als mens en leider (avond & 2 dagen)
  30, 31 mei en 1 juni 2022 (vanaf 16.30 uur  op dag 1 inclusief 2 avondprogramma’s tot 16.00 uur op dag 3)
 • Module 4: Verdiepen en verrijken persoonlijk inzichten (1 dag)
  4: 23 juni 2022

SOLIDE, DIEPGAAND, AVONTUURLIJK en grensverleggend

Het programma bouwt inhoudelijk op

 • Kennis en expertise van de met LUNAR verbonden auteurs, wetenschappers en professionals, waaronder Ad van Nieuwpoort, Jeroen Smit, Jonathan Holslag, Ignaas Devisch, Rick Pastoor, Talitha Muusse, Guy van Liemt, Theo Compernolle, Leo Bormans en vele anderen. Meestal niet de usual suspects, maar mensen die waarde en diepgang en andere perspectieven kunnen toevoegen.
 • LUNAR’s expertise op het vlak van werken vanuit verlangen, intrinsieke motivatie en betekenis en hoe dit vorm te geven in je eigen gedrag.
 • LUNAR‘s kennis en expertise inzake de tijdgeest en de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij (Futurise®-model) en de impact hiervan op organisaties, gedrag en leiderschap.
 • Verrassende inspiratie, perspectieven, ervaringen en plekken, die nieuwe elementen toevoegen en dit programma maken tot een avontuurlijke ontdekkingstocht met elkaar.

 

De vorm van het programma

 • De trainers/coaches van LUNAR Institute werken met creatieve methoden en gesprekstechnieken, gebaseerd op kennis uit de positieve psychologie, gedragspsychologie en neurowetenschappen, gericht op zelfreflectie, verinnerlijking en duurzame gedragsverandering. 
 • Het leren is deels cognitief (overdracht van kennis en inzichten), maar vooral gericht op persoonlijk ervaren en doen. Plus het creëren van diepgang door interactie, openheid, nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid. 
 • Geen klassieke ‘klasjes’ met een inleider voor de groep of de geëigende trainingsaccommodaties, maar altijd op verrassende locaties en met bijzondere, soms magische ontmoetingen die je nooit meer vergeet. 
 • Geen lange lijst ‘verplichte’ literatuur, maar zelf in gesprek en aan de slag met auteurs, onderzoekers en vakmensen. 

Contact

Het programma staat hier uitgebreid beschreven maar wij vertellen je graag meer.

Ik wil meer informatie ontvangen over het Gilde programma

 

 

De Gilde

Het idee voor de leergang is gebaseerd op de principes van de Collegia, de Romeinse voorloper van de Gilden en natuurlijk op de traditie van de Gilden zelf. 250 jaar geleden was de Lunar Society een van de moderne genootschappen, die de denkers en architecten van de nieuwe tijd bij elkaar bracht om kennis en wijsheid uit te wisselen en om te leren van en met elkaar. Deze oeroude traditie willen we nieuw leven inblazen. Met de leiders van nu die zich bezig willen houden met de vooruitgang en daarbij willen blijven sleutelen aan hun eigen ontwikkeling en bijdrage.